Värdegrund

Glädje och gemenskap, allas rätt att vara med, demokrati och delaktighet samt rent spel och ärlighet är värderingar som genomsyrar verksamheten i KFUM Kristianstads Friidrott. 

KFUM Kristianstad Friidrottsförening följer Svensk Friidrotts riktlinjer enligt Friidrottens Värdegrund, som vilar i stöttepelarna

FÖR ALLA

TILLSAMMANS

TROVÄRDIG OCH HÄLSOSAM

TRYGG OCH GLÄDJEFYLLD

Här kan du läsa mer om Friidrottens Värdegrund

Vi följer även Svensk Friidrotts Uppförandekod enligt Friidrottens Spelregler.

Här kan du läsa mer om Friidrottens Spelregler