Vill du bli tränare?

Vi i KFUM Kristianstad Friidrott vill ge så många barn och ungdomar som möjligt chansen att utöva friidrott. Här är våra tränare den absolut viktigaste kuggen – utan våra engagerade ledare stannar verksamheten.

En av de största utmaningarna för att kunna ta in fler aktiva deltagare är bristen på tränare. Därför är vi väldigt tacksamma över att få fler ledare till vår engagerade tränarstab!

Krav på förkunskaper?

Det finns inga krav på förkunskaper, vi hjälper dig att få den utbildning och det stöd du behöver för att lyckas i tränarrollen. Det spelar ingen roll om du är aktiv/f.d. idrottare eller ”bara” en engagerad förälder. Din insats betyder mycket för att utveckla verksamheten och ge ännu fler barn och ungdomar möjligheten att få utöva friidrott!

Hur går det till?

Vanligtvis slussas du in genom att stötta våra huvudtränare och på så vis få insikt i tränarrollen. Efter en tid får du utbildning såväl inom ledarrollen som specifikt i fysisk träning för barn och ungdom. 

För dig som vill ta ledarskapet ytterligare ett steg finns sedan möjlighet att bli huvudtränare. Väljer du att bli huvudtränare får du fortlöpande utbildning både inom olika specialgrenar och inom de senaste rönen gällande friidrottsträning.

Tillsammans hittar vi den väg och de verktyg som passar bäst för att just du ska lyckas i den roll som passar dig!

Det här får du som tränare

Förutom kompetensutveckling och glädjen över att vara en del i att ge barn och ungdomar en meningsfull och utvecklande fritidssysselsättning får du ytterligare några förmåner som ett litet tecken på uppskattning av din värdefulla insats. 

När du som ledare ansvarar för en grupp, eller är delaktig i planering och genomförande av träningsinnehåll, samt är med på de ledarträffar klubben anordnar, får du klubbkläder från föreningen. Klubben bjuder dessutom på tränarnas barns träningsavgift.

Klubben uppmuntrar och betalar gärna för kompetensutveckling till de ledare som utbildar och leder våra barn och ungdomar. Efter avslutat utbildning för adekvat åldergrupp, d.v.s. utbildning i Skånes Friidrottsförbunds regi eller motsvarande, samt påfyllnad av adekvata kunskaper, erhåller ledarna årligen ett träningsbidrag.

Vill du veta mer?

Kontakta Christine Karström för mer information om tränarrollen.

christine.karstrom@skane.se

0705 – 88 82 57