Bilder från Rosenbomspelen i Karlskrona 17-18 juni 2023

Lisen Schrewelius radade upp fina prestationer när hon var på plats i Karlskrona för att tävla i Rosenbomspelen. Trots halvdant väder blev det flera pers och inte mindre än fyra medaljer varav två av ädlaste valör.